Vad händer nu?

Please see below for English translation

Information och instruktioner kommer löpande att läggas upp här på Leverantörsportalen. 

Redan nu har vi påbörjat arbetet med omställningen inför vår nya automatiserade terminal. Coop rekommenderar att du som leverantör påbörjar processen med att ställa om för att följa branschstandarder, då Coop redan under 2022 kommer påbörja tester i den nya terminalen. Läs den förberedande guiden för automation för mer detaljerade information. 

Information and instructions will be posted on the Supplier Portal on an ongoing basis.

Coop has started work on the transition for our new automated terminal. Coop recommends that you as a supplier start the process of changing to comply with industry standards, as Coop will start testing in 2022. For more detailed information, please read the Automation Guide.

Mitt Coopsam

Vill du bli leverantör?

Du kan ansöka direkt på sajten.