Vad betyder det för dig som leverantör?

 • Vi kommer att uppdatera vår leverantörsportal som ni ska använda för interaktion med Coop. CKS försvinner och ni kommer att använda en SAP/Fiori applikation för kampanjofferter samt artikel- och prisaviseringar. 

 • Vi behöver ha all information i Validoo
  Säkerställ att den informationen som ni ger oss återspeglas i Validoo. För att automatisk inläsning ska fungera krävs att deadlines hålls och att all artikelinformation kommuniceras endast via Validoo. Detta gäller både ny och förändrad information.

 • Vi kommer utöka kravet på EDI-kommunikation enligt branschstandarden ESAP 20. 
  Genom att hantera kommunikationen elektroniskt kommer vi effektivisera det administrativa och manuella arbetet i alla led - både hos oss som köpare och hos er som leverantör.  Läs mer HÄR.

 • I takt med att vi implementerar de nya systemlösningarna kommer vi behöva se över strukturen för våra leverantörsavtal. Berörda leverantörer kommer att kontaktas av sin kontaktperson vidare diskussion och detaljer.

 • En viktig pusselbit för en effektiv och fungerande hantering är kvalitetssäkrad artikelinformation från dig som leverantör.  Coop använder GS1 Artikelinformation som är ett standardiserat sätt för att utbyta information digitalt. För de artiklar som Coop tar in i sortiment skall artikelinformation delas via Validoo Item med Coop som mottagare enligt ECRs tidsfönster.  

  Mer information om vilken information som kan utbytas hittar du i GS1:s handledning för Artikelinformation, aktuell version finns alltid på www.gs1.se samt www.validoo.se

 • Vi kommer kontinuerligt att delge er viktig information kring kommande förändringar, vänligen säkerställ att vi alltid har korrekt och uppdaterad kontaktinformation. 

Mitt Coopsam

Vill du bli leverantör?

Du kan ansöka direkt på sajten.