Utbildning och information

  • Vi kommer att använda Leverantörsportalenför all kontinuerlig information, så det är mycket viktigt att ni etablerar en rutin för att hålla er uppdaterade allt eftersom. 

  • På Leverantörsportalen kommer ni även att hitta instruktioner, instruerande filmer och utbildningsmaterial för att på bästa sätt kunna förbereda er inför de förändringar som kommer. 

  • Vi kommer självklart ha extra support och hjälp tillgänglig ju närmare vi kommer övergången till de nya systemen.

Mitt Coopsam

Vill du bli leverantör?

Du kan ansöka direkt på sajten.