SAP

Coop har de senaste åren startat en spännande digitaliseringsresa som på många sätt kommer att få en positiv effekt även på vårt samarbete med er leverantörer. Under 2019-2022 inför Coop en ny integrerad systemlösning för att effektivisera våra flöden, vilket kommer att skapa förutsättningar för högre kundnöjdhet. Rätt artikel, på rätt plats, vid rätt tidpunkt och till rätt pris helt enkelt!

Under 2020 gick vi igång med vissa grundläggande flöden inom Finans och Masterdata och nu arbetar vi med att lyfta in resten av våra processer i en gemensam IT-plattform, med planerade go livedatum under 2022. 

Coops nya systemlandskap kommer att ställa nya krav på er som leverantörer och det är viktigt att ni noggrant följer utvecklingen och förbereder er på bästa sätt. Vi kommer att använda Leverantörsportalen för all information. Här kommer vi lägga upp all nödvändig information, instruktioner och tidplaner för vad som gäller just er.

 Vänligen säkerställ en rutin för att hålla er uppdaterade!

Mitt Coopsam

Vill du bli leverantör?

Du kan ansöka direkt på sajten.