EDI - Viktig information

Coop är med om en förändring där önskan är att gå mot en mer digitaliserad värld. Ett led i detta är att använda EDI som primära kommunikation gentemot centrala leverantörer, målsättningen är att samtliga leverantörer ska använda ESAP20-formatet.

De ESAP20-meddelanden som Coop har som minimikrav i EDI-kommunikation med leverantörer är: 

  1. Order

  • Ordererkännande

  • Orderbekräftelse

  1. Leveransavisering

  2. Faktura (inklusive möjlighet att skicka kredit- och tilläggsfaktura) 

Leverantörer som har uppsat EDI med Coop

Leverantörer som har uppsatt EDI med Coop behöver säkerställa en smidig övergång till Coop SAP S/4 . Befintliga EDI-uppsättningarna kommer att påverkas och du som leverantör kommer att påverkas. Framför oss ser vi tre olika systemuppsättningar: Nuvarande, Övergångsperioden och den Slutliga lösningen. Information om hur och i vilken omfattning kommer vi att delge löpande. Till exempel så kan vi redan nu se ett behov att skapa nytt GLN för Coop Sverige och detta kommer även att anges i kommande informationen. 

Bra om ni redan nu även delger er IT avdelning/EDI leverantör kring de kommande förändringarna.

Leverantörer som saknar EDI-kommunikaton med Coop

Leverantörer som saknar EDI-kommunikation med Coop behöver snarast etablera sådan. 
Givetvis väljer ni den systemleverantör på marknaden som ni önskar. 
Coop har redan samarbeten med bland annat: 

· KofaxExder: www.exder.se

· EDI-Solutions: www.edisolutions.se

Då det är fråga om ett stort antal leverantörer kommer implementeringen att ske i projektform där vi redan påbörjat arbetet. Vi återkommer när en implementering med er blir aktuell för gemensam planering. 

 

Mitt Coopsam

Vill du bli leverantör?

Du kan ansöka direkt på sajten.