Lilla Coop

Viktig information om Lilla Coops sortiment

Bäste leverantör, vänligen läs igenom nedan information som berör sortimentet i vårt minsta format: Lilla Coop

Nytt sortiment utarbetat för Lilla Coop

Sortimentet spelar en fundamental roll för kundupplevelsen. Coop har som ambition att sortimentet skall vara anpassat till varje butikformats förutsättningar.

I samband med att vi nu under våren ökar takten på omställningarna från Coop Nära till Lilla Coop har vi tagit fram ett nytt kundanpassat sortiment för Lilla Coop. Det kommer att finnas två arketyper av Lilla Coop; STAD och LAND. Sortimentet (sortimentsbox F01) kommer att byggas för en ”modell- eller typbutik” på ca 300 kvm med ett grundsortiment som minsta gemensamma nämnare för samtliga butiker. Det innebär att antalet Grundartiklar blir färre än nuvarande sortiment för Coop Nära och sortimentsbox F01. Syftet är att utöver grundsortimentet anpassa sortimentet efter det unika läge som varje butik har i syfte att uppfylla butikens ”Shopping mission”. Störst skillnad kommer att var om butiken har ett Stads- eller Landsortsläge och därmed är i behov av ett utökat antal varor för omedelbar konsumtion (”ready to eat” produkter) eller ett relevant sortiment för komplettering till vardagshandeln.

Slutgiltigt sortiment kommer att vara klart och rullas ut i butik från och med v.20

Mitt Coopsam

Vill du bli leverantör?

Du kan ansöka direkt på sajten.