Coop Leverantörsträff 2017

Lyckad leverantörsträff: samarbete och tillväxt på agendan

I tisdags gick årets leverantörsträff av stapeln. Drygt 300 leverantörer fanns på plats i Stockholm för att lyssna på delar av Coop Sveriges koncernledning, som pratade om samarbete och Coops väg till lönsam tillväxt, men också för att mingla och ställa frågor.

Syftet med leverantörsträffen är att leverantörer och inköpare ska få möjlighet att träffas och knyta kontakter utanför förhandlingsrummet. Ett stort fokus för dagen  var därför samarbete och hur Coop tillsammans med sina leverantörer ska arbeta för en bra affär och en lönsam tillväxt, men också för att öka helhetsupplevelsen för Coops kunder. Dagen var även ett bra tillfälle för Coop att få berätta mer om den förändringsresa Coop nu genomgår, var företaget står, men också var vi är på väg.

- Leverantörsträffen är årets viktigaste tillfälle för oss att få träffa er leverantörer. Då berättar vi om vad  vi gör, och var vi är på väg, vilket i sin tur ger er möjlighet att forma era strategier och er kommunikation tillsammans med oss. På så sätt säkrar vi framgångsrika samarbeten, sa Karolina Hagberg, Affärsområdesdirektör Inköp & Kategori, som också var värdinna för dagen.

Mark Levengood var moderator och bidrog till många skratt och hög stämning. Dagen avslutades med en gemensam middag på restaurang K-Märkt i Stockholm

Ett axplock från dagen
Tommy Ohlström, VD för KF, tog tillfället i akt att presentera Magnus Johansson, vår nytillträdde VD för Coop Sverige. Sedan berättade de tillsammans om Coops nya organisation. De pratade även om hur vi tillsammans med er leverantörer ska arbeta för en bra affär, lönsam tillväxt och leverera medlemsnytta.

– Vi vill göra affärer och vi ska växa, och vi ska börja ta marknadsandelar igen. Vi är en kraft att räkna med, var Magnus Johanssons tydliga budskap.

Christian Wijkström, nytillträdd VD för Coop Butiker och Stormarknader, Per-Åke Sandsjö, fd VD Coop Kristianstad-Blekinge nu driftsamordnare i ägarfrågor och Tomas Sjölander, VD Coop Värmland, berättade om samarbetet mellan konsumentföreningar och det nybildade bolaget Coop Butiker och Stormarknader. De pratade även om hur driftorganisationen ser på den nya bolagsstrukturen och vad den innebär i praktiken. Christian pratade senare även om vikten av att arbeta lokalt, och om hur vi på Coop framåt ska arbeta med ledningsgrupper och personal för att bli ”lokala världsmästare”.

Björn Larsson, Affärsområdesdirektör Marknad, och Marie Wedin, Marknadschef, berättade om vårt kundlöfte, Prisvärd Hållbar Matglädje, och om vår varumärkesstrategi som står fast och fortsätter att leverera. Deltagarna fick även en glimt av årets utspel som lanseras under hösten.

Fredrik Thörn, chef kundinsikt, presenterade Coops nya initiativ: Matometern - Sveriges största och enda löpande undersökning om vad svenskarna äter varje dag. Matometern blir därmed en stor faktabank för oss på Coop, men också en viktig källa vid affärsstrategiska beslut.

Nichlas Olofsson, Affärschef Torra Varor pratade bland annat om vikten av att våga fokusera på färre produkter, minska sortimentet, och istället driva volym till rätt produkter. Han pratade även om Butikslojalitetsprogrammet, och om vår ambition att förstärka och utveckla det.

Catrin Folkesson, Affärsområdesdirektör Online, berättade om digitaliseringens framfart och om utvecklingen som sker inom onlinehandel. Hon pratade även om vikten att ha en digital strategi och Coops resa mot att bli mer personliga i det digitala kundmötet.

Kundpanelen
Under dagen fick vi även stifta bekantskap med en kundpanel, och höra deras tankar kring vårt bemötande i butik, det ekologiska sortiment, och varför just de väljer att handla på Coop.

Mitt Coopsam

Vill du bli leverantör?

Du kan ansöka direkt på sajten.