Instruktioner för e-faktura

Har du redan förutsättningar för att skicka e-fakturor ber vi dig att läsa igenom vår leverantörsinformation där vi samlat de tekniska och innehållsmässiga kraven.

Observera att dessa krav endast gäller dig som ska skicka formaten Svefaktura, Teapps, Peppol eller liknande. Skickar du redan fakturor i något av formaten Edifact eller ESAP20 så ber vi dig kontakta oss innan du gör några förändringar.  

I dokumentet Coops Elektroniska Format kan du läsa mer om våra olika format. I vår leverantörsinformation finns även en sammanställning av våra krav för inkommande fakturor. Observera att ett kostnadsställe alltid ska bifogas i referensfältet, och om fakturan har föregåtts av en order ska även ordernummer och orderinformation finnas med.

Vanliga frågor
Jag har redan en e-fakturaoperatör, kan de skicka fakturor vidare till Basware?
Gällande samarbeten listas på baseware.com
https://www.basware.com/sv-se/losningar/basware-network/natverkspartner

Tar ni emot fakturor baserade på organisationsnummer?
Nej, endast GLN eller Peppol kan användas för att fakturorna ska hitta rätt.

Ställer ni några krav utöver de vanliga formatkraven?
Ja. En referens i form av ett kostnadsställe ska bifogas tillsammans med eventuell orderinformation.

Dokument
Leverantörsinformation E-faktura
Coops Elektroniska Format

Kontakt
Har du frågor om fakturainnehåll eller hur du kommer igång är du välkommen att kontakta Coop på efaktura@coop.se

Har du tekniska frågor runt uppsättning eller operatörsfrågor är du välkommen att kontakta Basware på customer.support@basware.com, uppge då att du är leverantör till Coop.

Mitt Coopsam

Vill du bli leverantör?

Du kan ansöka direkt på sajten.