Coops mjölk får nya märkningen Från Sverige

Den 20 april var det premiär för den nya frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige. Coop kommer redan från start att märka mjölk under det egna varumärket Coop.

Mitt Coopsam

Vill du bli leverantör?

Du kan ansöka direkt på sajten.