Årsrapport2016

Coop Sveriges Årsrapport 2016

Coop Sveriges Årsrapport finns nu tillgänglig på Coop.se. Årsrapporten beskriver vad som hänt under året som gått. Du kan läsa om marknad och trender, om vår affärsmodell och strategi och om vårt kunderbjudande.

Årsrapporten innehåller även vår hållbarhetsrapport, bolagsstyrningsrapport och finansiella årsrapport.

I hållbarhetsrapporten redovisar vi vårt prisbelönta hållbarhetsarbete. Några av 2016 års framsteg är: 

- Under 2016 minskade Coop Sveriges utsläpp av växthusgaser med 16 procent. Våra transporter minskade sina utsläpp med 20 procent. Jämfört med 2008 har utsläppen av växthusgaser minskat med 63 procent.

- Under 2016 nådde Coop en ekoandel på 10 procent, vilket gör oss till en av världens ledande kedjor inom ekologiskt. När det gäller Coops snabbväxande e-handel ligger ekoandelen där på 21 procent.

Läs mer om årsrapporten här.

Ladda ned årsrapporten här.

Mitt Coopsam

Vill du bli leverantör?

Du kan ansöka direkt på sajten.