Sonat

Coop Sverige levererar en kraftig vinstökning 2016

"Det känns väldigt glädjande att vi nu för andra året i rad levererar ett mycket starkt resultat och en kraftig ökning av vår vinst. Vårt hårda arbete med att ställa om Coop Sverige har betalat sig. Jag vågar påstå att vi aldrig har varit i bättre form", säger Sonat Burman-Olsson, VD och koncernchef Coop Sverige.

ÅRET I KORTHET:

  • Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster uppgick till 236 mkr (166 mkr pro forma 2015), en ökning med 70 mkr eller 42,2%.
  • Rörelseresultatet uppgick till 172 mkr (40 mkr pro forma 2015).
  • Därutöver skapades värden för drygt 200 mkr till de fristående konsument-föreningarna genom bland annat effektiviseringar inom inköp, kategori och logistik.
  • 53 butiker ställdes om till eller öppnades i någon av de tre nya formaten Stora Coop, Coop och Lilla Coop. Våra omställda butiker visar en signifikant ökad försäljning.
  • Onlineförsäljningen växte med 51% mot föregående år under 2016. Marknaden växte med 30%. Under 2016 fattade styrelsen beslut om investering i vår onlineverksamhet och i en ny Dark Store i Kungens Kurva utanför Stockholm, vilket möjliggör ökad tillväxt inom vårt digitala erbjudande.
  • Butiksförsäljningen uppgick till 16 411 mkr (17 126 mkr pro forma 2015), en minskning med 4,2 procent. Minskningen beror till del på stängda butiker inom Coop Butiker & Stormarknader. Utöver detta påverkas försäljningen av det avvecklade byggsortimentet, reducerat Nonfood-sortiment och reducerade överytor. Butiksförsäljningen är även påverkad av omställningsperioderna till de nya butiksformaten, i enlighet med strategin.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 690 mkr (209).
  • Årets resultat uppgick till 344 mkr (66 mkr proforma).

Läs mer här.

Mitt Coopsam

Vill du bli leverantör?

Du kan ansöka direkt på sajten.