• Fyll i ansökan

    Fyll i din företagsinformation

  • Bearbetning

    Din ansökan mottags och gås igenom för godkännande.

  • Besked

    Du får ett besked angående din ansökan.

Ansökningsformulär

Ansökan / Application

För oss är det viktigt att de personuppgifter du som affärspartner anförtror oss hanteras på ett varsamt, transparent och lagligt sätt. När Du ansöker om att bli leverantör till Coop behöver vi givetvis ha dina personuppgifter. Dessa uppgifter hanterar och lagrar vi på ett säkert sätt enligt gällande lagstiftning Vi raderar inaktuella personuppgifter i Coops Leverantörsportal en gång per år. Du kan läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här: www.coop.se/personuppgifter/kontaktperson

Sida 1 av 4

Steg 1 - Företagsinformation

Is the company registered in Sweden? If not, press "Utanför Sverige".