Till dig som vill bli leverantör på Coop

Här på leverantörsportalen kan du som vill vara vår leverantör skicka in din ansökan och sedan följa processen med hjälp av dina inloggningsuppgifter, som du anger i din ansökan. Processen tar 1-3 månader, för dig som är lokal livsmedelsproducent i Sverige hanterar vi under rådande omständigheter din ansökan särskilt skyndsamt.

Du hittar ansökningsformuläret till höger på förstasidan.

Förutom information om ditt företag innehåller frågeformuläret följande delar:

  • Frågor om era produkter och/eller tjänster samt produktionsland.
  • Om ni vill leverera till hela Sverige eller en/flera regioner.
  • Information om betaldagar och kollektivavtal.
  • Ni ombeds bekräfta att ni lever upp till Coops policydokument och krav.
  • Ni ombeds även svara på frågor gällande relevant lagstiftning och bifoga eventuella certifikat.
  • Det finns även utrymme för fri text där Ni kan beskriva vad Ni tillför som leverantör till Coop.

 

Information om personuppgiftshantering

För oss är det viktigt att de personuppgifter du som affärspartner anförtror oss hanteras på ett varsamt, transparent och lagligt sätt. När Du ansöker om att bli leverantör till Coop behöver vi givetvis ha dina personuppgifter. Dessa uppgifter hanterar och lagrar vi på ett säkert sätt enligt gällande lagstiftning.Vi raderar inaktuella personuppgifter i Coops Leverantörsportal en gång per år. Du kan läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här: www.coop.se/personuppgifter/kontaktperson

 

Mitt Coopsam

Vill du bli leverantör?

Du kan ansöka direkt på sajten.