Utifrån myndighetskrav och omtanke för våra konsumenter är det viktigt att vi hanterar produktlarm på bästa sätt. För att processen snabbt ska komma igång krävs att information når rätt mottagare och att den innehåller relevanta uppgifter så att rätt åtgärder vidtas.

Leverantörer ska följa ECR:s handbok för hantering av produktincidenter
Länk  http://www.ecr.se/publikationer/hantering-av-produktincidenter


Som leverantör ska du i första hand alltid kontakta din ordinarie inköpskontakt inom respektive kategori.

Övriga telefonnummer

010-742 63 50 Coop Sveriges larmjournummer. Om det inte går att nå din kategori går det alltid att nå detta nummer dagtid och på helger.

010-743 13 13

COOP Pressjour.


Vid kontakt om produktlarm, säkerställ att information nått mottagare på Coop Sverige AB och att åtgärder vidtas. Det bör ske via bekräftelse i mail eller per telefon.

Grundläggande information vid produktlarm

 • Beskriv hur faran värderats
 • Har berörd myndighet kontaktats
 • Är ett pressmeddelande planerat
 • Beskriv vilka övriga åtgärder som vidtagits på ett kortfattat och lättförståligt sätt
 • Använd Coops beställningsnummer(BNR)
 • Är det en eller flera artiklar
 • Vilka ”bäst före” datum som larmet gäller
 • Vilka volymer av aktuella BNR som levererats till Coop
 • Vilka datum som leverans skett till Coops terminaler
 • Kan produkten destrueras i butik eller måste den returneras
 • Om det är en Nonfood produkt och saknar datummärkning. Säkerställ annan identifikation.

Bifogade ECR formulär ska skickas till den person som ni varit i kontakt med på Coop för att informera om larmet (kategoriansvarig alt den som tagit emot larmnummersamtalet).

ECR Dokument (lathund)

Vid enbart misstanke om eventuellt produktlarm/återkallning
Informera oss ändå så snabbt som möjligt. Även om ni saknar fullständiga uppgifter eller fakta. 

Kostnader som debiteras leverantören i samband med produktincidenter.

900 kr/butik som har varor att hantera  + varuvärdet - vid retur
450 kr/butik som har varor att hantera + varuvärdet - vid kassation i butik
Då EAN stoppas i kassan debiteras leverantören 9128 kr för spärr och 9128 kr för att häva spärren.