Utbildningsmaterial kommer att göras tillgängligt i god tid inför leverantörernas uppstart v. 38. Även här är det viktigt att ta till sig detta och dessutom säkerställa att åtkomsten till systemen fungerar för just dig. Materialet kommer finnas tillgängligt i Leverantörsportalen och vi kommer meddela er som är berörda via mail tillsammans med inloggningsuppgifter så snart material finns att tillgå.