Uppstart nytt system för artikel- och prisavisering

19:e september började de nya systemen för all artikel- och prisavisering att gälla.  Informationsmaterial kring hur du använder det nya systemet finnner du här

Tidplan utrullning av nya processer för kampanj, lager och butiker

Första steget i tidplanen som påverkar leverantörer började som nämns ovan gälla från vecka 38 och innebär: 

-        bytet av system för artikelavisering

-        byte av system för prisavisering 

-        införande av strikta krav på masterdata-kvalitet och Validoo

Coop kommer framåt att successivt rulla ut de nya systemstöden för övriga processer. Här kommer utrullningen av våra proceser som rör kampanj, lagerprocesser och butik. 

Mer detaljer kring tidplaner kommer inom kort.