Den nu gällande tidsplanen innebär för leverantörer att all artikel- och prisavisering from v. 38 kommer att kräva kunskap och åtkomst till det nya systemet.

Deltaljerad information kring de nya processerna verktygen samt utbildningsmaterial kommer att göras tillgängligt under slutet av sommaren. 

Kampanjhantering kommer att påverkas först under hösten – mer detaljer kommer framöver.