Vårt nya system sätter en workflowprocess som bygger på sekventiella steg. Effekten av det blir att vi inte längre kan arbeta parallellt utan kräver fasta överlämningar och det blir därför extremt viktigt att följa branschens beslutade deadlines för överlämningar. 

Vi följer ECRs riktlinjer (tidsfönster) och hela sortimentsrevideringsprocessen initieras genom att leverantörer ska ha aviserat artikelinformation senast 16 veckor före lanseringsvecka. Detta är starten för hela processen och vi kommer inte kunna hantera avvikelser (förseningar) i det nya systemet. Därför är det av yttersta vikt att ni som leverantörer håller avtalad deadline för att artiklarna ska kunna ingå i scoopet för den aktuella revideringen.

Revideringsveckor för Coop Hemma