v 39

Ingen egentlig påverkan för leverantör utöver kravet att minimera antalet nyheter. 

v 42

Ingen egentlig påverkan för leverantör utöver kravet att minimera antalet nyheter. 

v 1

Ingen egentlig påverkan för leverantör utöver kravet att minimera antalet nyheter. 

v 3

Avisering öppnar måndag v 38 och stänger fredag v 39. Viktigt att säkerställa att man i god tid innan detta datum har tagit del av information kring och fått tillgång till det nya systemet för aviseringar. Vi är medvetna om att det, trots en extra vecka för denna avisering, kommer bli stark tidspress på de eventuella aviseringar som måste göras mot v 3. 

Inloggningsuppgifter och utbildningsmaterial kommer att göras tillgängligt för de som behöver i god tid inför uppstarten. Viktigt att kontinuerligt ta till sig den information som kommer ut på Leverantörsportalen och i våra mailutskick.