Coop kommer i god tid före Go Live för de nya systemen att lansera en ny och förbättrad leverantörsportal. Leverantörsportalen kommer vara en central punkt för alla leverantörer:

  • Enda vägen in i Coops system för Artikel-/Prisavisering och Kampanjhantering
  • Den viktigaste platsen att hitta information om vad som händer på Coop
  • Tillgång till rapporter
  • Information kring bla sortiment och kvalitetsarbete
  • Information och rutiner kring produktlarm