Ändrad tidsplan för ny leverantörsportal! Den nya leverantörsportalen kommer att lanseras under hösten 2022. Under tiden fram tills dess kommer denna portal att vara aktiv.  

Den nya Leverantörsportalen, som kommer gå under namnet Coop Supplier Network,  kommer vara en central punkt för alla leverantörer:

  • Enda vägen in i Coops system för Artikel-/Prisavisering och Kampanjhantering
  • Den viktigaste platsen att hitta information om vad som händer på Coop
  • Tillgång till rapporter
  • Information kring bla sortiment och kvalitetsarbete
  • Information och rutiner kring produktlarm