VIKTIG INFORMATION 2022-11-22:

 • Angående listningsbesked för v 3: Notera att detta ej är klart ännu och Coop återkommer inom kort med besked till all berörda. 
 • Vid avisering av priser i Euro (€) ska koden EUR användas
 • Manual för prisavisering är uppdaterad avseende problem med att knapp för editering av prisavisering försvinner. Du hittar den här.
 • Mixartiklar: Om de ingående artiklarna för mix-artikeln inte redan finns i Coop SAP måste du även avisera dessa GTIN-nummer. Systemet kommer att varna om du försöker avisera ett GTIN-nummer som Coop redan har i sitt sortiment.
 • Här hittar du information angående Gamla och nya kategorier
 • Har du problem relaterat till artikeldata från Validoo?  Läsa mer här för att felsöka själv! 
 • Det är inte möjligt att blanda aviseringstyper när du aviserar. Det betyder att om du har flera artiklar som ska aviseras men det är olika typer av aviseringar så behöver du dela upp dem beroende på vad som aviseras: Nyhet, Ändring, Utgå och Återintroduktion. Läs mer här!
 • Notera att när du anger GTIN/EAN måste nollor i början på numret alltid tas bort. Exempel: 009999 måste alltså anges som 9999
 • Du får just nu, ingen epost-notifiering när du skickar in en artikelavisering till Coop. Däremot får respektive inköpare på Coop information om aviseringen
 • När ni aviserar en ny artikel var noga att dubbelkolla att artikeln aviseras mot rätt kategori. Om ni är osäkra på vilken kategori era artiklar tillhör, vänd dig till din inköpare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspelade utbildningar:

 • Utbildning Prisavisering - denna utbildning är indragen i väntan på uppdatering.  Använd uppdaterade manualerna nedan.

Manualer artikelavisering för dig som ansluten till Validoo:

Manualer artikelavisering för dig som ännu inte är ansluten till Validoo:

Excelfil för uppladdning av artikeldata med beskrivning hittar du här.

Manualer prisavisering:

Support 

När det nya systemet öppnas upp kommer det finnas kvalificerad support för er som leverantör från vår Supportpartner Stamford:   

Mailcooplevsupport@stamford.se

Telefon: +46 (0)54 13 79 70

Öppettider: Vardagar 8:00-17:00 (dag före röd dag 8:00-13:00)

 

Är du leverantör till Coop men inte fått inloggningsuppgifter skicka ett mail till:
supplierscontact@coop.se