Coop EDI Portal är en lösning som ska säkerställa att inga leverantörer ska behöva fastna i problem med egna EDI-uppsättningar. Den kan vara både en interimslösning i väntan på egen uppsättning eller en mer eller mindre permanent lösning för det leverantörer som inte ha egen förmåga att skapa en egen direktkoppling till Coop. 

Coop EDI Portal kommer att vara en prenumerationstjänst. Kostnaden för prenumeration är inte helt klar men kommer att vara rimlig även för mindre leverantörer. 

Coop EDI Portal kommer att hantera order för samtliga varuflöden: 

  • Terminal 
  • Crossdock
  • Direktflöde

Coop EDI Portal kommer att vara klar att ta emot leverantörer i god tid inför utrullning av den nya lösningen mot våra lager under 2022.

Detaljerad information om portalen kommer att distribueras inom kort.