Utrullning av de nya och systemen och processerna i Coops butiker kommer att inledas senare i projektet. 

Mer information om den preliminära tidplanen hittar du här.