Det tidigare systemet CKS används inte längre för pris- och artikelaviseringar. 

Vi vill påminna om vikten av att minimera antalet sortimentsjusteringar under de närmast kommande aviseringarna. Alla justeringar måste noga stämmas av tillsammans med er kontakt på Coop.

Nedan beskriver vi väldigt kort hur avisering går till i det nya systemet. 

Här finns manualer för Pris- och Artikelavisering

Klick här för att logga in i SAP!