Vi vill återigen påminna om vikten av att minimera antalet sortimentsjusteringar under de närmast kommande aviseringarna. Alla justeringar måste noga stämmas av tillsammans med er kontakt på Coop.

Den nya systemlösningen för aviseringar är just nu under test i införandeprojektet på Coop. Vi kommer under perioden fram till införandet att ha med ett litet antal leverantörer som stöd i testning för att säkerställa en bra process.

Nedan beskriver vi väldigt kort hur avisering går till i det nya systemet.