Koppling till Validoo kommer bli ett krav för att sälja till Coop. Som en interimslösning kommer Coop att tillhandahålla en manuell lösning där Artikeldata kan laddas upp via en Excel-fil.

När mallen till denna Excel-fil publiceras, vilket sker i mitten på augusti, kommer den att finnas tillgänglig här.