Kravet på hög datakvalitet på artikelinformation kommer i och med det nya systeminförandet att vara ännu viktigare än tidigare. För att de nya automatiserade processerna överhuvudtaget ska kunna fungera på ett korrekt sätt måste data på artiklar vara fullständig och korekt samt levereras inom ECRs tidsfönster. 

Ovan innebär i korthet att artiklar som inte uppfyller kraven inte kan komma med i butikernas listning av beställningsbara artiklar. De kommer inte heller att vara aktuella vid upphandling. Förändringar i artikeldata för nyheter utanför ECR-tidsaxeln kommer medföra att aviseringen av produkten måste göras om på nytt till kommande fönster.

Coops målsättning är att all artikeldata ska skickas genom GS1s system Validoo och även behandlas genom deras Kvalitetssäkringsfunktion, allt i enlighet med hanteringsbilagan.

För de leverantörer som inte kommer kunna hantera data via Validoo finns i undantagsfall en lösning, där kan leverantörer kan leverera artikeldata via en Excelmall som finns tillänglig från Coop. Notera att kvalitetskraven på data är lika höga oavsett hur data levereras. Mallen till denna fil publiceras här i mitten på augusti.