Information in English is available here

Är du en registrerad användare i Coop nya system kan du logga in här:

Coop system för Artikel- och Prisavisering

Preliminiära listningsbesked skickas ut via mail v. -8 enligt ECR. Beskeden adresseras direkt till den person som skapat aviseringen.

Detaljerade listningsbesked finns nu som del av den Sortimentsrapport som är tillgänglig i SAP. Vi arbetar på att ta fram en ny föbättrad version av denna rapport. 

På följande sidor följer en sammanfattning av information kring de aktiviteter som görs i det successiva införandet av nya systemstöd för alla flöden gällande order, lager, logistik och fakturering.  

Här kommer det att kontinuerligt publiceras information kring de förändringar som blir resultatet av systeminförandet. 

Saknar du som befintlig leverantör inlogning eller om du saknar någon information på dessa sidor är du alltid välkommen att kontakta Coop på: supplierscontact@coop.se