Information in English is available here

På dessa sidor följer en sammanfattning av information kring de förändringar som kommer införas i samband med att Coop Sverige, med början i september 2022, successivt inför nytt systemstöd för alla flöden gällande order, lager, logistik och fakturering.  

Här kommer det att kontuinuerligt publiceras information kring de förändringar som blir resultatet av systeminförandet. 

Saknar du som befintlig leverantör någon information på dessa sidor är du alltid välkommen att kontakta Coop på: suppliercontacts@coop.se.