Vad händer nu?

Please see below for English translation

Information och instruktioner kommer löpande att läggas upp här på Leverantörsportalen. 

Uppdaterad information 2022-03-29
Varuflödet i nya terminalen sköts av robotar - leverantörer påverkas

Nyligen anlände de första robotarna till Coops blivande varuterminal i Eskilstuna. Robotar av olika slag kommer utgöra en stor del av bemanningen vid terminalen tillsammans med de 400 personer som ska styra och drifta anläggningen. När varuflödet automatiseras måste våra leverantörers förpackningar bli mer standardiserade och formas så att robotarna kan hantera dem. Nu pågår dialog med de första leverantörerna.

- Under de senaste månaderna har medarbetare från nuvarande terminaler gått igenom 16 500 varor på terminalerna i Bro och Västerås för att hitta vilka förpackningar och leveranser som behöver åtgärdas för att terminalen i Eskilstuna ska kunna hantera dem. Utifrån deras analys har vi börjat kontakta leverantörerna för att de ska få god tid på sig att anpassa sig till vår nya automatiserade hantering, säger Mats Tornard, projektledare för Coops nya varuterminal.  

Det är i Eskilstuna som Coop bygger det nya centrallagret där torra och kylda varor kommer att hanteras för Coops samtliga butiker. Varuterminalen kommer att ha mycket hög grad av automation och bli en av de modernaste varuterminalerna i Europa. I terminalen kommer människa-teknik att arbeta sida vid sida.  

Ny sorts kollegor 

Vid terminalen kommer Coop för första gången använda robotik och automation i stor skala. De första robotarna som ska hantera det automatiserade varuflödet har installerats. Robotarna kommer exempelvis arbeta vid inkommande transportband och vid plockbandet för att så effektivt som möjligt packa rätt varor till rätt butik och i rätt ordning. Medarbetarna kommer framförallt arbeta med övervakning och styrning av automationen, men även med visst traditionellt lagerplock för de varor som inte går att automatisera. 

I april beräknas rekryteringen starta av de medarbetare som behövs vid terminalen. Nuvarande medarbetare inom Coop Logistik kommer först att erbjudas att söka tjänsterna.  

- Även om det fortfarande är mer än två år kvar tills vi ska vara i full drift i Eskilstuna så behöver vi starta bemanningen. Den nya anläggningen kommer skilja sig mycket från dagens terminaler och vi kommer behöva utbilda alla i nya arbetssätt och i det nya lagerhanteringssystem som ska driva och övervaka hela terminalen, berättar Mats. 

Coop växer- tilläggsinvestering redan nu 

Satsningen på ny terminal och ny logistikhantering är den största investeringen i Coops historia. Hösten 2023 påbörjas överflyttning från Bro till Eskilstuna, därefter följer Västerås och anläggningen ska vara i full drift sommaren 2024.  

Sedan Coops och KF’s styrelser beslutade att investera i den nya terminalen har Coop växt. Coronapandemin har drivit på en tillväxt i försäljningen som bedöms hålla i sig framöver. Därför har styrelserna beslutat om en tilläggsinvestering så att terminalen kan växa redan innan den öppnar upp. 

- Vi ser redan nu att butikerna säljer mer, framförallt av det torra sortimentet, än vi beräknade för några år sedan. Vi kommer därför bygga på invändigt i terminalen så vi får mer förvaringsplats och fler robotlinor som kan hantera varor, berättar Mats.  

Det är verkligen full fart i alla delar av projektet. Det rullar på bra och vi är i fas med tidplan. Om man besöker Eskilstuna lagret så kan man till exempel se att hela kontorsdelen snart är färdiginredd. De flesta ställage ute i höglagret och plocklager är resta och så pågår installationen av robotar. Och inom ett par veckor så börjar vi dra tågrälsen in på området, berättar Mats.  

Redan nu har vi påbörjat arbetet med omställningen inför vår nya automatiserade terminal. Coop rekommenderar att du som leverantör påbörjar processen med att ställa om för att följa branschstandarder, då Coop redan under 2022 kommer påbörja tester i den nya terminalen. Läs den förberedande guiden för automation för mer detaljerade information. 

Information and instructions will be posted on the Supplier Portal on an ongoing basis.

Coop has started work on the transition for our new automated terminal. Coop recommends that you as a supplier start the process of changing to comply with industry standards, as Coop will start testing in 2022. For more detailed information, please read the Automation Guide.

Mitt Coopsam

Vill du bli leverantör?

Du kan ansöka direkt på sajten.