Vad betyder det för dig som leverantör?

Please see below for English translation

För att underlätta för dig som leverantör har Coop tagit fram en guide för automation. Den innehåller branschstandarder och de krav Coop kommer ställa på dig som leverantör framöver. Syftet är att ge stöd och förståelse för krav på utformning av nya förpackningar eller justering av existerande, samt instruktioner om palluppbyggnad och tillhörande villkor. Guiden beskriver också krav enligt branschstandarder för masterdatakvalitet och EDI. 

Det är viktigt att förstå att Coop inte kommer ha samma kapacitet att manuellt hantera varor när nya terminalen tas i bruk. Du som leverantör behöver läsa guiden för att förstå Coops krav för automation och kontrollera hur väl ditt sortiment följer branschstandarder och kraven. Coop rekommenderar att redan nu påbörja processen med att ställa om för att följa branschstandarder.

Behöver du hjälp med en eventuell omställning eller har frågor får du gärna kontakta oss på Coop genom cat@coop.se

What does this mean for you as a supplier?

For your assistance, Coop has produced a guide for automation. It contains industry standards and the requirements Coop will place on you as a supplier in the future. The purpose is to provide support and understanding of requirements for the design of new packaging or adjustment of existing, as well as instructions on pallet construction and associated conditions. The guide also describes requirements according to industry standards for master data quality and EDI.

Coop will not be able to have the same capacity in the new automated terminal for manually handling goods  as it does today. We recommend you consult the industry standard as soon as possible to secure compliance.

 For questions on how to secure compliance, please feel free to contact us at Coop via cat@coop.se

Mitt Coopsam

Vill du bli leverantör?

Du kan ansöka direkt på sajten.