Crossdock specifika krav

Nedan följer information om kraven för Crossdock via Coops Automatiserade Terminal samt vilken möjlighet det innebär för dig som leverantör. 

Som komplement till nedan information finns här en PDF-fil med en FAQ i ämnet. 

Krav på våra leverantörer

De artiklar som idag går som Crossdock via Västerås-terminalen och som inte uppfyller nedan beskrivna krav kommer inte att kunna hanteras via Crossdock på den nya terminalen i Eskilstuna. Alla leveranser behöver ankomma till terminalen senast kl. 24.00 för att spridas till samtliga butiker dagen efter samt levereras på pall.

  • Crossdock 1 (CD1) – Helpall som levereras hel till butik behöver leveransavisera via EDI och vara märkt med GS1-etikett.
  • Crossdock 2 (CD2) – För en pall med artiklar som ska spridas till flera butiker behöver sändningen leveransaviseras via EDI, artiklarna levereras i SRS-låda med SSCC på både SRS-låda och pall.

Varför ställs krav på er leverantörer

Kraven följer dagens branschstandard till största del och krävs för att Coop ska kunna styra rätt artiklar till rätt butik i rätt tid.

Krav

Kommentar 

Gäller för

EDI-leveransavisering​​ 

Genom EDI-avisering får Coop information om leveranser, artiklar och datum som gör att vi kan planera leverans till butik, både i tid och hur pallen ska byggas upp.

CD 1 & 2​​

GS1-etikett 

I automationen skannas alla artiklar av robotar för att säkerställa vad som kommer in och är kopplad till leveransaviseringen. 

CD 1 & 2​​

SRS-back​​ 

För att automationen och robotarna ska veta storleken på förpackningen så är det ett krav att artiklarna skickas i SRS-backar med byglarna i uppfällt läge. Detta för att roboten ska veta hur den ska greppa förpackningen. I SRS-backen kan det ligga en eller flera olika artiklar. Det går alltså inte att leverera in kartong för CD 2​​

CD 2​​

SSCC-kod​​ 

För CD 1 gäller SSCC-kod på pallen likt andra ankommande pallar.

För CD2 gäller SSCC-kod både på SRS-backen som ska till en specifik butik samt på den ankommande pallen, detta kallas Nested HU.​

CD 1 - för pall ​​

CD 2 - för pall och SRS-back

Vad händer om du som leverantören inte kan uppfylla kraven

Om kraven inte kan efterföljas så behöver era artiklar gå i en annan typ av flöde. Då gäller, för artiklar med kort hållbarhet ett direktflöde eller Crossdock via OT, för artiklar med längre hållbarhet ska lagerläggning övervägas om volymerna är tillräckligt stora. 

Kontaktuppgifter

  • För följdfrågor kring kraven: cat@coop.se el respektive SCM​
  • För följdfrågor kring artiklar som inte kommer kunna följa kraven: respektive inköpare​
  • För frågor kring EDI: Coops leverantörsportal om EDIl 

Mitt Coopsam

Vill du bli leverantör?

Du kan ansöka direkt på sajten.