Coop Automatiserade Terminal

Please see below for English translation

Coop satsar för att kunna möta kundernas framtida krav genom att automatisera och digitalisera. Coops senaste satsning är en ny automatiserad terminal i Eskilstuna, som ersätter existerande terminalerna i Bro och Västerås. 

Under 2021-2023 ställer Coop om till automatisering inför den nya terminalen som kommer att vara central i Coops varuförsörjning och kommer att bidra till snabbare och effektivare flöde mellan kundens behov och leveransen till butik. Redan nu har vi påbörjat arbetet med att driva omställningen till att helt följa branschens standard inom förpackningar, pallar, masterdata och EDI. Du som leverantör är en viktig del av flödet genom att leverera varor så effektivt som möjligt. Det gäller allt från att varorna levereras på rätt palltyp med korrekt märkning till automationsvänliga förpackningar. 

Byggnationen av nya terminalen startade 2020. Under 2022 beräknas olika tester genomföras och under hösten 2023 kommer terminalen att tas i drift. ​ Coops automatiserade terminal kommer att ställa krav på er som leverantörer och det är viktigt att ni noggrant följer utvecklingen och förbereder er på bästa sätt. Vi kommer att använda Leverantörsportalen för mer viktigt  information. 

Vänligen säkerställ en rutin för att hålla er uppdaterade!

Coop Automated Terminal

Coop continue to invest to meet its customers future demands through automation and digitalization. Coop invest in a new state of the art terminal in Eskilstuna that will handle all ambient and chilled food for all of Coop’s 800 stores around Sweden and take over todays transports from Västerås and Bro.

The new terminal is fully automated and will contribute to a faster and a more efficient flow to the stores. Construction of the new terminal started in 2020. In 2022, various tests are expected to be carried out and in the autumn of 2023, the terminal will be ramped up for fully automated operation in 2024. Transition to full adherence to  industry standard , regarding packaging, pallets, master data and EDI has already begun to make sure Coop and all our suppliers will be able to contribute to an effective logistic flow.

We will use the Supplier Portal for more important information. Please ensure a routine to keep you updated!

Mitt Coopsam

Vill du bli leverantör?

Du kan ansöka direkt på sajten.