Automationsguiden

Please see below for English translation

För att underlätta för dig som leverantör har Coop tagit fram en automationsguide. Den innehåller branschstandarder och de krav Coop kommer ställa på dig som leverantör framöver. 

Syftet är att ge stöd och förståelse för krav på utformning av nya förpackningar eller justering av existerande, samt instruktioner om palluppbyggnad och tillhörande villkor. Guiden beskriver också kravställningarna för masterdatakvalitet och EDI.

Du som leverantör behöver läsa guiden för att förstå Coops krav för automation och kontrollera hur väl ditt sortiment följer branschstandarder och kraven. Coop rekommenderar att redan nu påbörja processen med att ställa om för att följa branschstandarder.

 

HÄR HITTAR DU AUTOMATIONSGUIDEN 
Du behöver logga in för att komma åt Automationsguiden

Guide for Automation

For your assistance, Coop has produced a guide for automation. It contains industry standards and the requirements Coop will place on you as a supplier in the future. The purpose is to provide support and understanding of requirements for the design of new packaging or adjustment of existing, as well as instructions on pallet construction and associated conditions as master data and EDI.

We recommend you consult the industry standards soon as possible to secure compliance.

GUIDE FOR AUTOMATION 
You need to log in to access the Guide for Automation

Mitt Coopsam

Vill du bli leverantör?

Du kan ansöka direkt på sajten.